دوره های آموزشی ارتقا و تمديد پروانه

جهت مشاهده دوره های آموزشی می بايست در سامانه آموزش به نشانی edu.tceo.ir مراجعه و پس از کليک بر روی قسمت "ورود اعضا" و ورود به کارتابل آموزشی خود نسبت به ثبت نام در دوره اقدام نماييد.