یکشنبه 28 دی 1399   07:53:51

شورای انتظامی

shadow
نام : مهدی
نام خانوادگی : حق بين
سمت : رييس شورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : m. haghbin1133@gmail.com
نام : فرزاد
نام خانوادگی : لحمی
سمت : نائب رئیس شورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : frlahmi@yahoo.com
نام : شاهين
نام خانوادگی : جعفرنژاد
سمت : عضو شورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : sjafarnejad73@gmail.com
نام : فرهام
نام خانوادگی : مقدم راد
سمت : عضو شورا
شماره تماس : 42644
ایمیل : -
نام : غلامعلی
نام خانوادگی : محمدی
سمت : عضو حقوقدان شورا
تماس با ما
ساختمان مرکزی: تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10
کد پستی: 1465763111
ساختمان شماره 2: شهرک غرب، بلوار خوردین(شريفی)،بالاتر از دادمان، کوچه توحید2، پلاک4 (واحدهای رفاه، آموزش)
کد پستی: 1446621547
ساعت کاری:7:30 تا 14:30 (ساعت کاری عضویت و صدور پروانه 8 تا 14)
پیوندهای مرتبط