یکشنبه 28 دی 1399   05:56:37

بازرسان

shadow
نام : رضا
نام خانوادگی : حسنی شیرکوهی
سمت : بازرس اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : reza.hasani@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : حبیب زادگان
سمت : بازرس اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : mojtaba.habibzadegan@tceo.ir
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : لشگری
سمت : بازرس اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : gholamreza.lashgari@tceo.ir
نام : رامين
نام خانوادگی : کرمی
سمت : بازرس علی البدل
شماره تماس : 42644
ایمیل : ramin.karami@tceo.ir
تماس با ما
ساختمان مرکزی: تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10
کد پستی: 1465763111
ساختمان شماره 2: شهرک غرب، بلوار خوردین(شريفی)،بالاتر از دادمان، کوچه توحید2، پلاک4 (واحدهای رفاه، آموزش)
کد پستی: 1446621547
ساعت کاری:7:30 تا 14:30 (ساعت کاری عضویت و صدور پروانه 8 تا 14)
پیوندهای مرتبط