اخبار و اطلاعيه ها
برگزاری دوره آموزشی غیر اجباری گام به گام نظارت تاسیسات برقی در خرداد ماه 99
اسامی دانشگاه های دارای مجوز از کمیته آموزش استان در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ورود به حرفه و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حرفه ای (اختیاری) به صورت الکترونیکی توسط دانشگاه آزاد رباط کریم
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حرفه ای (اختیاری) به صورت الکترونیکی در اردیبهشت و خرداد 99 توسط دانشگاه شهید رجایی
برگزاری جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج مورخ 99/2/15
برگزاری جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج سازمان مورخ 99/02/01
برگزاری نشست آنلاین با عنوان «معرفی بیمه درمان تکمیلی و پوشش بیماری کرونا»
برگزاری دوره آموزشی (غیر اجباری) نظارت و گزارش نویسی در ساختمان های شهری به صورت الکترونیکی
برگزاری دوره آموزشی (غیر اجباری) گام به گام نظارت اجرایی گاز خانگی (فشار ضعیف) به صورت الکترونیکی
راهنمای رعایت اصول بهداشتی در کارگاه های ساختمانی ویژه مهندسین ناظر و مجری
بيشتر