اخبار و اطلاعیه ها

.

نکات کلیدی درخصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

1402/2/4 دوشنبه
قابل ‌توجه اعضای محترم سازمان:
  • پیرو بخشنامه شماره 1/1402/200 مورخ 1402/01/07 تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی، به‌منزله رسید ابلاغ الکترونیکی است.
  • خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به‌عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می‌شود. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می‌شود.
لازم به ذکر است:
  • اوراق مالیاتی پس از صدور به‌صورت خودکار در کارتابل ابلاغ الکترونیک درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir بارگذاری و هم‌زمان پیامک اطلاع‌رسانی برای مؤدی ارسال می‌شود. لذا به‌منظور رؤیت و واکنش به اوراق مالیاتی در مهلت‌های قانونی، توجه به پیامک‌های ارسالی از سوی سازمان امور مالیاتی ضروری است.
امور مالیاتی
آرشیو
 
امتیاز دهی