اخبار و اطلاعیه ها

.

تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی تا پایان مهر ماه سال 1402

1402/7/5 چهارشنبه
به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند؛
به موجب نامه شماره 200/43524/د مورخ 1402/07/01، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره 200/11842/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 200/23325/د مورخ 1402/04/12، با رعایت مقررات "تا پایان مهرماه سال 1402" تمدید گردید.
حداکثر درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش به موجب بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10:
سال عملکرد/ دوره حداکثر درصد بخشودگی
1398 و بعد 100%
1397 95%
1396 85%
1395 80%
1394 و قبل 75%

در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره‌های مربوط کسر می‌شود تا حداکثر به 50 درصد برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت مالیات ابرازی که قبل از تاریخ ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می‌شود ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می‌باشد.

منبع: دستورالعمل شماره 200/43524/د مورخ 1402/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور
 
آرشیو
 
امتیاز دهی