اخبار و اطلاعیه ها

.

تغییر آدرس اقامتگاه قانونی (کدپستی) در ثبت نام الکترونیکی مالیاتی

1402/9/14 سه‌شنبه
قابل توجه اعضای محترم حقیقی سازمان؛

بر اساس فهرست اخیر منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی، ازآنجایی‌که نوع فعالیت مهندسان محترم مجوز محور می‌باشد، در صورت تغییر آدرس (تغییر کدپستی) می‌بایست به اداره امور مالیاتی مبدأ جهت ویرایش آدرس (کدپستی) ثبت‌نام الکترونیک مراجعه نمایند و نیاز به ثبت‌نام جدید نمی‌باشد.


به منظور مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه جهت ویرایش آدرس ثبت‌نام الکترونیک همراه داشتن مدارک به شرح ذیل الزامی می‌باشد:

اصل و کپی سند و بنچاق (برای مالکین)
اصل و کپی اجاره‌نامه معتبر (برای مستاجرین)
تأییدیه کد پستی (با ورود به نشانی https://gnaf.post.ir/portal)

توجه:
با عنایت به نامه شماره 230/11693/ص مورخ 1402/07/05 معاون محترم درآمدهای مالیاتی، موضوع مودیان مجوز محور طی اطلاعیه مورخ 1402/02/31
در درگاه مدیریت اطلاعات ثبت نام به ادارات امور مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است.
آرشیو
 
امتیاز دهی