• .نام: حمزه
  • .نام خانوادگی: شکيب
  • .سمت: عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

Hamzeh.Shakib@tceo.ir

.نشانی محل کار

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

.سوابق کاری

سوابق حرفه ای، آموزشی و ..... :  استاد تمام دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربيت مدرس از سال 1370 تا کنون.  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال 1372 تا کنون با پایه-1 در طراحی-نظارت-اجرا.  عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هفتم و هشتم و عضو شورای مرکزی در دوره هشتم.  معاون پژوهشی مركز تحقيقات ساختمان و مسكن از سال 1371 تا 1374  رئيس مركز سوانح طبيعي ایران وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 1374 تا 1380  عضو دومين و سومین دوره شوراي اسلامي شهر تهران از سال 1382 تا 1392.  رئیس کمسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران از سال 1386-1392  رئیس دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 تا 1396  موسس و عضو کمیته تدوین و بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش، 2، 3، 4 و 5  عضو کمیته تخصصی تدوین مبحث 6 و 8 مقررات ملی ساختمان  مسئول تهیه وتدوین شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سال 1982 الی 1986  مدیر پروژه بازسازی زلزله آوج (سال-1381) در 5 استان غرب کشور از طرف دولت ایران و بانک جهانی.  طراحی ساختمانها و زیرساخت های شهری از سال 1370تا کنون در قالب نظام فنی و اجرایی کشور.  طراحی بهسازی و مقاوم سازی بیش از 800 مدرسه در استانهای مختلف کشور.  دارای بیش از 200 مقاله در ژورنال ها وکنفرانس های معتبر خارجی و داخلی در زمینه های عمران، سازه، مهندسی زلزله، مقررات ملی ساختمان و مدیریت بحران  دارای بیش از 200 مقاله در ژورنال ها وکنفرانس های معتبر خارجی و داخلی در زمینه های عمران، سازه، مهندسی

 
امتیاز دهی