• .نام: امیر حسام الدین
  • .نام خانوادگی: آرمان پور
  • .سمت: عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

1) استاد دانشگاه 2) مدرس دوره های اجباری و غیر اجباری سازمان نظام مهندسی ساختمان (دارای صلاحیت آموزش از وزارت راه و شهرسازی و مدرس دوره‌های ورود به حرفه و ارتقاء پایه نظارت و اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان) 3) فعالیت صنفی به عنوان طراح، ناظر و مجری در پروژه‌های ساخت و ساز شهری 4) فعالیت در پروژه‌های عمرانی (نظام فنی و اجرائی) 5) همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به عنوان بازرس برون‌سپار بخش سازه و سپس کارشناس بخش بازرسی سازه

 
امتیاز دهی