بیمهکلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه البرز ثبت نام نموده اند می توانند، مستندات هزینه های درمانی خود و اعضای خانواده محترمشان را برای بررسی و دریافت خسارت طبق شرایط پیوست آماده و به نشانی: خیابان آزادی ، بلوار استاد معین، پلاک 173 طبقه 3 واحد 6 دفتر مرکزی شرکت نوید رفاه ایرانیان تحویل نمایند.

" توجه مهم "
جهت جلوگیری از تجمع و اتلاف وقت اعضای محترم، اخذ نوبت بررسی پرونده خسارت

بصورت تلفنی، با شماره 65
02166080063 الزامی میباشد. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 پرداخت حق بیمه :
شماره کارت بانک ملت :
6104337833352840
شماره حساب :
1736961841
شماره شبا ؛
IR910120000000001736961841
بنام محسن اردشیرزاده
بيشتر